Caribbean Safety Standard, CSS 2009

Caribbean Safety Standard, CSS 2009

De Caribbean Safety Standard is tot stand gekomen door de wens van vele bedrijven in het Caribisch gebied om aantoonbaar onderscheidend te zijn als goed, betrouwbaar en veilig.

Een strategisch bedrijfsbeleid van de organisatie draagt uit dat deze op alle mogelijke manieren zal trachten zich te houden aan de wet- en regelgeving en de specifieke afspraken. Hierbij zal het ook zorgdragen voor een veilige werkomgeving door adequaat opgeleide medewerkers en hen voorzien van de juiste voorzieningen en arbeidsmiddelen.

De kwaliteit van de organisatie is te herkennen aan een continu verbeterende bedrijfscultuur. Het door de directie ondersteunde beleid verplicht een jaarlijks verbeterplan te ontwikkelen, waaruit acties naar voren komen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en het welzijn van medewerkers en de omgeving te vergroten.

Ook medewerkers zullen te allen tijde moeten bijdragen aan een veilige werkomgeving, daarvoor is training en begeleiding noodzakelijk. Door voor te lichten en ervaringen uit te wisselen aan de hand van relevante trainingen, zal de bewustwording gestimuleerd worden.

Door het zich aantoonbaar onderscheiden, en door het nemen van maatschappelijk relevante initiatieven, zoals voorlichting, promotie en opleidingen, zal door de certificering het imago van elk individueel bedrijf worden bevorderd, en zal het tevens bijdragen aan een beter imago van de gehele sector waarin werkzaamheden worden uitgevoerd met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving.

In dit kader past een norm als de Caribbean Safety Standard, CSS 2009 voor het certificeren van veiligheidsbeheerssystemen van be-drijven. Deze beheerssystemen als gehanteerd door de certificaathouders, voldoen aan de in het Caribisch gebied aanvaarde en voor de veiligheid en maatschappelijk relevante criteria. Deze zijn vastgesteld in het eisenstellende normdocument welke opgesteld zijn door deskundigen en goedgekeurd door de Caribbean Health & Safety Foundation.

Door afgifte van een Caribbean Safety Standard, CSS2009 certificaat is aangetoond en tevens vastgelegd, dat de certificaathouder in staat is werkzaamheden in de specifieke sector op veilige en verantwoorde wijze uit te voeren.

De Caribbean Health & Safety Foundation treedt in de Caribbean op als uitvoerend orgaan, beheert het CSS2009 certificatiesysteem en bewaakt de kwaliteit ervan.

Meer info: www.caribbean-safety-standard.com