Lidmaatschap

Lidmaatschap

Aannemers die zich als lid bij de AAV willen aansluiten moeten voldoen aan alle wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen. Op dit moment is het ledenaantal van de AAV ongeveer 40 leden.