Cao overeenkomst tussen AAV en AWVC (SGTK) getekend

Op 26 mei j.l. hebben de bovengenoemde partijen een akkoord bereikt en is de mantel-cao ook getekend. Integraal onderdeel van deze overeenkomst zijn een tweetal documenten die hun aanleiding o.a. vinden in de discussies en afspraken met de vakbond en overheid (zie aangehechte kopie RvM beslissing dd 29/02/12), voorafgaande aan de feitelijke onderhandelingen over de cao.

Vermeldingswaardig is het feit dat partijen hebben afgesproken dat zij per een (1) October van ieder jaar, beginnende met 2012, ivm met de in principe overeengekomen loonsaanpassingen, de voortgang van de afspraken met o.a. de regering zullen evalueren.

In verband hiermee is het zaak dat de overheid werk maakt van een zo snel mogelijke uitvoering van de afspraken in het ‘Isla” rapport.

M.F.Willem, MBA,MPA
Directeur AAV

 

Overzicht veranderingen ten opzichte van oude CAO

 • AWVC in plaats van SGTK;
 • art.7 – waar vermeld staat 12 uur is geworden 11 uur;
 • art.9 – Maaltijden vergoeding van Naf 15 naar Naf 17 bruto;
 • art.11 – verduidelijking begrip nachtpremie 125%;
 • art.14 – Bij overlijden kind of ouder, is nu 3 dagen ipv 2;
 • art.20 – bijdrage bevalling ook voor werkneemster;
 • art.25 – waarschuwingen i.v.m jaar einde bonus vervallen;
 • art.30 – aanpassingen der lonen, het streven is een Matrix in te voeren dit jaar;
 • art.31 – algemene loonsverhoging:

1. 5% met ingang van 1 mei 2012;
2. 3% in principe per 1 januari 2013, geconditioneerd aan het protocol;
3. 3% in principe per 1 januari 2014. Idem als 2.

 • art.32 – geconditioneerde bonus van 5% tot 8.33%;
 • Een lumpsum van Naf 1.600 bruto.