AAV: Malaise in de bouw duurt voort. Groei blijft uit.

De Curacacaosche economie heeft in 2011 een groei van 0.4% gekend. Dat maakte het Centrale Bank recentelijk bekend, en tekende daar direct bij aan dat de groei enkel gedreven werd door export van goederen en diensten. Maar dit cijfer staat in schil contrast en wordt echter gedempt door de malaise in de bouwsector, waar tevens de werkloosheid stijgende is. De sector heeft een inkrimping van -2.9% gekend.

Jaren krimp

Er werd minder geïnvesteerd in contructieactiviteiten. De sector krimpt al sinds 2009, en heeft voor de derde achtereenvolgende jaar een inkrimping ervaren. De jaren 2009 en 2010 sloten af met een inkrimping van respectievelijk -2.4 en -4.2%.

Rem eraf

De rem die de bouw op de Curacaosche economie zet, moet er nodig af. De economie moet o.a. daar gestimuleerd worden, want dat levert snel het meeste resultaat. De economie van Nederland verkeert momenteel ook in een soortgelijke positie, en daar lijkt politiek dat inzicht steeds breder door te breken. Vooruitlopend op de verkiezingen maken diverse partijen zich dan ook sterk voor groei van de bouw. Terecht, want daar moet je het o.a. van hebben, als je uit de malaise wilt komen. Het is te hopen dat het hier ook doorbreekt.

Stimuleren

Bedrijven en burgers hebben betrouwbaar beleid, perspectief en zekerheid nodig, voor het herstel van de Curacaosche economie. Dan komt er ruimte om te vernieuwen en te groeien, met waar nodig een steun in de rug van de overheid.

Er zijn maatregelen nodig om de sectorale malaise aan te pakken. De AAV heeft zijn ideen hierover, maar wenst in een private/publieke dialoog met de overheid tot een overeenstemming over een aantal maatregelen te komen. Sommige van deze maatregelen zijn al bij de regering aangekaart. Maatregelen die overigens ook stevig kunnen bijdragen aan land’s kas.

Een ding is zeker. Als de problemen worden aangepakt, komt er herstel in een van de meest belangrijke sectoren van de gehele Curacaosche economie – en dus voor heel Curacao. In een ‘normale’ situatie draagt de bouw met miljoenen bij aan de totale economische groei. Nu zet de bouw echter een rem, die er nodig af moet.