Bouw nieuwe waterplant CRU gaat naar buitenlandse aannemer, en trekken dus lokale aannnemers en hun arbeiders weer aan het korste eind.

Volgens de RdK boekt de overheids-nv CRU vooruitgang met de upgrading van de BOO. Voor wat betreft de vooruitgang juicht de AAV dat toe, en spreekt de hoop uit dat deze duurzaam zal zijn. Aangezien onder de huidige omstandigheden, de werkgelegenheid van de gehele sector gevaar loopt.

Maar wat de AAV niet kan toejuichen en falikant afkeurt, is de bouw van een nieuwe waterplant door een arubaans bedrijf als hoofdaannemer. Dit is de zoveelste geval van discriminatie van lokale aannemers en arbeiders, die vooral gezien de tijden het al moeilijk genoeg hebben. En dit alles bij een overheidsbedrijf en met de goedkeuring van de uiteindelijke aandeelhouders cq politici/bestuurders. Politici/bestuurs die continu de mond vol hebben van opkomen voor de lokale arbeiders en arbeidsmarkt.

Het begint zo’n beetje usance te worden dat buitenlandse aannemers en arbeiders worden binnengehaald voor het uitvoeren van projecten, en dan nog bij overheids nv’s. Het begon eerst met IRUP, daarna dezelfde BOO met een buitenlandse aannemer genaamd Juron, en vervolgens de Wartsila diesels en Degremont waterplant projecten bij Aqualectra door respectievelijk een Finse en Spaanse aannemer. En recentelijk een boiler, weer bij dezelfde BOO, door een Amerikaanse aannemer.

Het gaat nu om een nieuwe waterplant waarvan de leverancier GE is, en waarbij een Arubaanse aannemersbedrijf, genaamd ODUBER contractors, als hoofdaannnemer optreedt. Zijn de lokale aannemers en hun werknemers niet goed genoeg ? Dezelfde aannemers die bijna alle ‘utility plants” op dit eiland hebben gebouwd. Noemen wij dit “maatschappelijk verantwoord ondernemen” ? Allesbehalve.

De AAV is de mening toegedaan dat als bedrijf die binnen deze gemeenschap opereert, je ook dient op te komen voor de belangen van deze gemeenschap. En dat betekent dat lokalen zoveel mogelijk moeteen worden betrokken bij de exploitatie van het bedrijf. Dus ook bij nieuwbouw en onderhouds projecten. Met buitenlandse aannemers en arbeiders, vloeit bijna al het geldt naar het buitenland ook nog.

Er moet nu een eind gemaakt te worden aan deze gang van zaken. Dit oa in het licht van de afspraken met de overheid met als doel ‘maximalisatie van het lokale arbeidspotentieel”. En het moet beginnen met deze laatste beslissing terugdraaien, en op politiek/bestuurlijk niveau een beleidsbeslissing nemen dat er bij alle projecten binnen overheidsbedrijven met lokale hoofdaannemers gewerkt dient te worden. Als additionele argument om een halt toe te roepen aan deze gang van zaken, is het feit dat deze de facto de werkgelegenheidsbeleid van de overheid doorkruist. Erger nog, het sociaal beleid van de overheid dreigt hiermee zijn doelen grandioos mis te lopen.