De overheid loopt tientallen zoniet tegen de honderd miljoen aan inkomsten mis, alsmede arbeidsplaatsen, door gebrek aan controles.

De werkeloosheid is weer stijgende (bijna tegen de 10%), en de overheidsbegroting toont weer structurele tekorten. Voor wat betreft dat laatste, lijkt het erop dat het volk weer hiervoor zal moeten opdraaien, middels o.a. hogere premies. .Dit terwijl de Curaçaose overheid jaarlijks tientallen zo niet tegen de honderd miljoen guldens aan sociale premies en belastingen mis loopt, door gebrek aan controle op de uitvoering van bouwprojecten op ons eiland.

Voor de zoveelste keer komt er bij de AAV weer informatie binnen, dat het schijnbaar niet “kosher” is met een bepaalt bouwproject. Er wordt er op dit moment druk gewerkt aan de nieuwe Albert Heyn bij Jan Thiel. Werk is hier voorbereid door een lokale aannemer, maar schijnbaar heeft de opdrachtgever gemeend dat het goedkoper kan als hij nederlanders in vliegt!! Voor alle takken van “sport” zijn er nederlanders bezig: bouwkundig, elektra, data, airco, vriezers, etc.etc. Eigenlijk dom om niet aan je onderhoud te denken later!!

De overheid zou zoals eerder vermeld, veel meer lokale arbeiders werk kunnen bieden, en meer inkomsten kunnen ontvangen aan belastingen en sociale premies, als er een einde komt aan o.a. dit soort praktijken bij de uitvoering van projecten, waar er zomaar buitenlanders worden ingevlogen en waarbij er hoogstwaarschijnlijk geen loonbelasting en premies sociale verzekering worden afgedragen.

De AAV vindt het schandalig dat de genoemde misstanden kunnen gebeuren, en ziet met lede ogen aan dat steeds meer projecten op deze wijze worden uitgevoerd. De instanties die de controles kunnen uitvoeren (SVB, Immigratie, Belastinginspectie en BAB) zijn weliswaar actief, maar hebben onvoldoende mankracht om alle projecten te bezoeken en te controleren. De AAV dringt er op aan dat deze missstanden worden aangepakt, middels ordening en controles.