Persbericht: De criminaliteit en de economische crisis

Persbericht: De criminaliteit en de economische crisis

Naarmate de economische crisis verergert en langer duurt, neemt de verharding in onze maatschappij toe. We worden bijna dagelijks overstelpt met berichten over overvallen, zinloos geweld, moordaanslagen, etc, etc. Steeds meer inbraken en straatroof, daklozen en bedelaars. Niet langer “heeft u een gulden?”, maar “heeft u een dollar of euro?” De onzekerheid over het eigen materiële bestaan neemt met de dag toe evenals de werkdruk, de prijzen exploderen, en de zoveelste auto is alweer gejat. De kinderen op school komen al in aanraking met de drugscriminaliteit. En dus dringt zich een gevoel van onbehagen op. Veel mensen durven in het donker niet eens meer de straat op.

Wat is dat voor een maatschappij die zoveel rottigheid voortbrengt ? De roep van de laatste tijd om ‘meer blauw op straat’ of ‘zichzelf te bewapenen’ gaat echter weer volledig voorbij aan de oorzaken van deze verloedering. De criminaliteit en de verloedering zijn een feit. Maar die komen niet uit de lucht vallen, die hebben een oorzaak. Hoe los je dat probleem op? Heel eenvoudig, door de oorzaak weg te nemen. De roep om veiligheid, rust en orde is begrijpelijk en terecht. Criminaliteit en verloedering zijn een ware plaag voor onze maatschappij. Maar precies diezelfde maatschappij veroorzaakt zelf dit probleem, de ellende komt niet van buiten maar van binnen.

Het is de kanker van de werkloosheid, van de uitzichtloosheid, teruggeworpen op een minimaal bestaan zonder enig zicht op verbetering, zonder enig perspectief. Hoe wanhopig moet je zijn voor je besluit om bolletjesslikker te worden of een overval te plegen ? Hoe uitzichtloos vervolgens moet je situatie zijn voor je besluit toe te geven aan de al dan niet georganiseerde criminaliteit? Het aantal mensen dat in ernstige problemen is geraakt en niet eens meer een dak boven het hoofd heeft lijkt groeiende. Velen van hen bezitten niet meer dan de kleding die zij dragen, ontvangen geen inkomen meer en zijn soms bovendien verslaafd aan drugs of alcohol. Velen hebben dan ook geen andere mogelijkheid dan te stelen om in hun levensonderhoud en hun verslaving te voorzien.

Het verheugt de AAV daarom te constateren dat met het project “inhaalslag onderhoud wegen”, minister Balborda duidelijk een bijdrage levert aan de gedeeltelijke oplossing van het criminaliteitsprobleem, door te zorgen voor meer economische activiteiten. Meer economische activiteiten middels een ‘out of the box’ aanpak, waarbij zoveel mogelijke bedrijven in de infra-sector, groot en klein, werk kunnen krijgen voor al hun werknemers.

 

M.Willem
Directeur A.A.V.