Persbericht: Krimp in de bouwsector

Persbericht: Krimp in de bouwsector

De geaccumuleerde krimp in de bouwsector over de jaren 2009 tot en met 2012, komt met de laatste cijfers van het CBS uit op ruwweg 15%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een krimp in de bouwsector voor het jaar 2012, van 6%. Tellen we de krimpingen over de jaren 2009 tot en met 2011 mee, dan komen we ruwweg uit op een geaccumuleerde krimp over de jaren 2009 tot en met 2012 van 15%.

In deze laatcyclische sector, hebben wij in 2008 een piekjaar gekend met een total van 1156 verleende bouwvergunning voor een waarde van 442 miljoen. De krimp in 2009 daarentegen was goed voor een aantal van 992 verleende bouwvergunningen, en voor een waarde van 307 miljoen. Dat is een daling van respectievelijk 15% en 30% in aantal en waarde. Alhoewel al jaren cijfers over bouwvergunningen (aantal en waarden van vooral nieuwbouw), voor alsnog onbekende redenen, niet worden gepubliceerd, lijkt gevoelsmatig de productie achter te blijven lopen in vergelijking met betere tijden.

Derhalve, is het “anybody’s guess” hoe wij er heden werkelijk voor staan, maar gezien de ontwikkelingen zijn ook de vooruitzichten voor 2013 niet goed. Het ziet er zo ie zo naar uit, dat de private vraag voorlopig op zich zal laten wachten, en is dus voorlopig de publieke vraag de enige manier om de economie op te krikken. Daar is de regering zich ook degelijk van bewust, gezien de bedragen die hiervoor op de kapitaaldienst zijn gereserveerd. De ervaring met dit soort economische stimulerings initiatieven wijst echter uit, dat de projekten practisch “shovel ready” moeten zijn en gepaard gaan met heel sterke en slagvaardige project organisatie, om direct effect te kunnen sorteren. En daar ligt bij ons het problem. De eerste helf van dit jaar is practisch voorbij, en ziet het ernaar uit dat er weinig significants dit jaar nog realiseerbaar is.

Het ziet ernaar uit dat de bouwsector het ook dit jaar verdomt moeilijk zal hebben. Het lijkt erop dat op zijn vroegst een eventueel aantrekken van deze sector pas in 2014 mogelijk zal zijn. Dat betekent wel dat het huiswerk dit jaar moet worden afgerond.