Persbericht: Krimp in de bouwsector

Persbericht: Krimp in de bouwsector

De geaccumuleerde krimp in de bouwsector over de jaren 2009 tot en met 2012, komt met de laatste cijfers van het CBS uit op ruwweg 15%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een krimp in de bouwsector voor het jaar 2012, van 6%. Tellen we de krimpingen over de jaren 2009 tot en met 2011 mee, dan komen we ruwweg uit op een geaccumuleerde krimp over de jaren 2009 tot en met 2012 van 15%. (more…)

Persbericht: De criminaliteit en de economische crisis

Persbericht: De criminaliteit en de economische crisis

Naarmate de economische crisis verergert en langer duurt, neemt de verharding in onze maatschappij toe. We worden bijna dagelijks overstelpt met berichten over overvallen, zinloos geweld, moordaanslagen, etc, etc. Steeds meer inbraken en straatroof, daklozen en bedelaars. Niet langer “heeft u een gulden?”, maar “heeft u een dollar of euro?” (more…)

Wordt 2013 een overgangsjaar voor de bouw?

Wordt 2013 een overgangsjaar voor de bouw?

Toespraak Directeur AAV, dhr Mike Willem – Nieuwjaarsborrel 2013, 18 jan te CWM (more…)

A.A.V. Nieuwsbrief jaarwisseling 2012-2013

A.A.V. Nieuwsbrief jaarwisseling 2012-2013

Download hier de nieuwsbrief.

De overheid loopt tientallen zoniet tegen de honderd miljoen aan inkomsten mis, alsmede arbeidsplaatsen, door gebrek aan controles.

De werkeloosheid is weer stijgende (bijna tegen de 10%), en de overheidsbegroting toont weer structurele tekorten. Voor wat betreft dat laatste, lijkt het erop dat het volk weer hiervoor zal moeten opdraaien, middels o.a. hogere premies. .Dit terwijl de Curaçaose overheid jaarlijks tientallen zo niet tegen de honderd miljoen guldens aan sociale premies en belastingen mis loopt, door gebrek aan controle op de uitvoering van bouwprojecten op ons eiland.

Voor de zoveelste keer komt er bij de AAV weer informatie binnen, dat het schijnbaar niet “kosher” is met een bepaalt bouwproject. Er wordt er op dit moment druk gewerkt aan de nieuwe Albert Heyn bij Jan Thiel. Werk is hier voorbereid door een lokale aannemer, maar schijnbaar heeft de opdrachtgever gemeend dat het goedkoper kan als hij nederlanders in vliegt!! Voor alle takken van “sport” zijn er nederlanders bezig: bouwkundig, elektra, data, airco, vriezers, etc.etc. Eigenlijk dom om niet aan je onderhoud te denken later!!

De overheid zou zoals eerder vermeld, veel meer lokale arbeiders werk kunnen bieden, en meer inkomsten kunnen ontvangen aan belastingen en sociale premies, als er een einde komt aan o.a. dit soort praktijken bij de uitvoering van projecten, waar er zomaar buitenlanders worden ingevlogen en waarbij er hoogstwaarschijnlijk geen loonbelasting en premies sociale verzekering worden afgedragen.

De AAV vindt het schandalig dat de genoemde misstanden kunnen gebeuren, en ziet met lede ogen aan dat steeds meer projecten op deze wijze worden uitgevoerd. De instanties die de controles kunnen uitvoeren (SVB, Immigratie, Belastinginspectie en BAB) zijn weliswaar actief, maar hebben onvoldoende mankracht om alle projecten te bezoeken en te controleren. De AAV dringt er op aan dat deze missstanden worden aangepakt, middels ordening en controles.

 

« Previous Entries