Aanmeldingsformulier

 

Het originele formulier graag ondertekend opsturen naar AAV, Postbus 6060, Curaçao, en een kopie faxen naar de directie via faxnummer 462-8740.

Voor vragen kunt u terecht bij E-mail:

 aav-kantoor@hotmail.com

Inschrijfformulier