Voordelen en eisen lidmaatschap

Voordelen

Dank voor uw interesse in het lidmaatschap van onze vereniging. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde. Als lid profiteert u voornamelijk van een optimale collectieve belangbehartiging richting de regering/overheid,  het vakbondswezen, en de VBC  (Vereniging Bedrijsleven Curacao). Ook kunt u deelnemen aan interessante bijeenkomsten, in contact komen met collega-bedrijven, en zich in de markt onderscheiden door deel te nemen aan een of meerdere door de AAV ondersteunde certificeringstrajecten.

Eisen

Wie kan lid worden van de AAV ? Het antwoord is: bedrijven die actief zijn in de civiele, infrastructuur en industriele bouw en/of onderhouds sector, en gevestigd zijn in Curacao.  De overige toelatingseisen (zie artikel 3 huishoudelijk reglement) zijn;

  • alle rechtsvormen, met uitzondering van eenmanszaak
  • Ingeschreven zijn als zodanig in het handelsregister
  • Ingeschreven zijn bij de sociale verzekeringsbank
  • aangemeld zijn bij de belastingdienst
  • een deugdelijke organisatie hebben, die de alom gesrespecteerde normen en waarden in het maatschappelijk verkeer in acht nemen