Over de A.A.V.

Wat is de AAV?

De Antilliaanse Aannerners Vereniging (AAV) is in augustus 1994 opgericht met als doel de belangen van de bonafide aannemerij op een zo breed mogelijk terrein te behartigen. De AAV fungeert als stem van de aannemerij op de-Ned. Antillen in het algemeen en op Curacao in het bijzonder. Als zodanig fungeert de AAV als gesprekspartner van de aannemerij vis a vis de overheid, opdrachtgevers, vakbeweging, architecten en adviseurs.

As gevolg van gewijzigde omstandigheden in de samenleving is er in de aannemerswereld een sterke behoefte aan een eigen belangenbehartigingsorganisatie die op krachtige wijze opkomt voor de specifieke belangen van de bonafide aannemerij.

Naar oordeel van de AAV is dit nodig. De aannemerij behoort tot een van de grote sectoren van de Antilliaanse/Curacaose economie. Op de Antillen wordt er direct aan ca 3200 personen werk verschaft, waarvan ongeveer 2400 op Curacao. Uiteraard heeft de AAV ook oog voor de algemene ondernemersbelangen. Via vertegenwoordiging in de besturen van de Vereniging Bedrijfsleven Curacao en de kamer van Koophandel wordt hieraan nadere invulling gegeven.

Specialisatie

Binnen de aannemerij is er sprake van specialisate in de volgende activiteiten:

– Burger en Utitiliteitsbouw hd-u-Gtd,

– Mechanische sector

-Weg-, Waterbouw- en Grondverzet

-Schilders, Isolatie en -Stellingenbouw

-Electra, Instrumentatie, Loodgieters en Instailateurs.

De organisatiestructuur van de AAV is hierop afgestemd,. Alle (sub) sectoren zijn in het Bestuur vettegenwoordigd. De AAV acht dit model het meest geschikt om tot een optimal democratisch functioneren te geraken.

Aannemersbedrijven die zich als lid bij de AAV willen aansluiten moeten voldoen aan alle wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen. Het streven van de leden van AAV is erop gericht om kwalitatief een zo goed mogelijk eindproduct te leveren..

Aantal leden
Bij de oprichting in augustus 1994 waren 15 aannerners bedrijven lid van de AAV. Eind 1995 bedroeg dit aantal 35 en.kon gesproken worden van een forse groei van het aantal leden. Maar door de slechte economische situatie heeft een aantal leden inmiddels de deuren moeten sluiten en er zijn nu minder dan 30 leden